Ako skladovať pneumatiky

Ako uskladniť pneumatiky doma? Čo sa týka pneumatík, nikdy nie je možné stanoviť ich presnú životnosť. Môže sa však predĺžiť, ak sa s nimi správne manipuluje a sú skladované v primeraných podmienkach, keď nie sú v prevádzke. Ak sa pneumatiky dlhšiu dobu nepoužívajú (mesiac a dlhšie) a sú skladované vonku na otvorenom priestranstve, ich povrch vyschne a objavia sa trhliny spôsobené vzdušným ozónom. Preto by sa pneumatiky mali skladovať na chladnom, suchom, čistom a uzavretom mieste.

Skladovanie pneumatík, bez a na ráfikuPokiaľ sa rozhodnete, že svoje pneumatiky nebudete skladovať v pneuservise, mali by ste vedieť niektoré skutočnosti. Po odmontovaní z vozidla by sa mali pneumatiky dôkladne vyčistiť a prezrieť kvôli zisteniu poškodenia. Odstráňte všetky kamienky a odpad z drážok. Ak pneumatiky skladujete dlhšie než jeden mesiac, eliminujte z nich akúkoľvek záťaž: demontujte pneumatiky z vozidla alebo vozidlo postavte na zdvihák, resp. na podpery. I keď sa Vám podarilo kúpiť najlacnejšie pneumatiky na trhu, neznamená to, že sa o ne po prezutí netreba postarať, v opačnom prípade môže dôjsť k ich poškodeniu, predčasnému starnutiu alebo celkovému zničeniu.

Všeobecné odporúčania skladovania pneumatík

Pneumatiky by sa mali skladovať:

  • na čistom, tmavom, suchom a mierne ventilovanom mieste. Neskladujte ich vo vlhkých podmienkach.
  • pri teplotách neprevyšujúcich 35°C, odporúčaná teplota je pod 25°C. Pneumatiky by mali byť vzdialené od akéhokoľvek zdroja plameňa, tepla či elektrických výbojov (akumulátorové nabíjačky). Zabráňte aj priamemu kontaktu s horúcim potrubím alebo radiátormi. Taktiež hlboké podchladenie pneumatík hlavne pri teplotách výrazne pod bodom mrazu môže viesť k ich zvýšenej krehkosti, a preto je potrebné ich pred použitím opatrne zahrievať.
  • v priestoroch s bielymi stenami, aby ste zabránili vzniku škvŕn.
  • v prípade ich vonkajšieho uskladnenia, s ochranou nepriehľadnej nepremokavej prikrývky, avšak bez vytvorenia tepelného alebo parného boxu. Je potrebné však zabezpečiť vhodné vetranie.
  • v prípade vonkajšieho uskladnenia, aby boli vyššie, než je podklad skladového priestoru.
  • vzdialené od akejkoľvek chemickej látky, rozpúšťadla alebo ropnej látky, ktoré by mohli porušiť gumu a od akéhokoľvek predmetu, ktorý by mohol preraziť gumu (drevené hroty a pod.)
  • mimo miest, ktoré sú vlhké, zaolejované alebo mastné, ako napríklad v blízkosti výrobkov na báze benzínu alebo nafty. Taktiež ich neskladujte na citlivých povrchoch, kde môže dôjsť k vzniku škvŕn.
  • vzdialené od povrchov absorbujúcich teplo (čierny asfalt a pod.), od povrchov s vysokým stupňom odrážania svetla (t.j. povrchy pokryté pieskom alebo snehom), od blízkosti elektrických motorov alebo povrchov produkujúcich ozón, taktiež vzdialené od chemických látok, ako sú rozpúšťadlá,. palivá, oleje, uhľovodíky, farby, kyseliny, dezinfekčné prostriedky atď.

Skladovanie pneu v stĺpcoch

Ak je možné Vaše pneumatiky skladovať v stĺpcoch, vždy sa presvedčte, či sa nedeformujú vzájomným tlakom. Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča gumy otáčať, t.j. meniť ich poradie. Nikdy neumiestňujte pneumatiky pod iné predmety tak, aby ich stláčali. Príslušenstvo sa musí skladovať v originálnom obale a na miestach, ktoré vylučujú riziko prerazenia, prepichnutia či odrenia. Pri manipulácii s pneumatikami musí mať pracovník na sebe ochranný odev.

Krátkodobé/dlhodobé skladovanie

V prípade krátkodobého skladovania sa pneumatiky môžu navŕšiť jedna na druhú, najlepšie na paletách. Výška stĺpcov však nesmie presiahnuť 1,20 m a po 4 týždňoch je odporúčané vymeniť ich poradie. Ak sú gumy namontované na ráfikoch, musia sa skladovať nahustené, a to vo vertikálnej polohe či v jednej vrstve na policiach.

V opačnom prípade, teda ak ide skladovanie na dlhšiu dobu, pneumatiky musia byť uskladnené vertikálne na policiach, ktoré sú vo výške minimálne 10 cm od podlahy. Aby sa predišlo riziku deformovania pneumatík, odporúča sa ich raz mesačne otočiť. Ak sa pneu dlhší čas nepoužíva, pravidelne na nej skontrolujte tlak hustenia a upravujte ho na hodnotu odporúčanú výrobcom.

Značky: